Seminarski Maturski Diplomski Rad

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
Ekonomija PDF Štampa El. pošta

Radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima...

Kliknite ovde da zatražite rad.

 

Adižesova metodologija odlučivanja - poslovno odlučivanje
Akcije 3
Akcije
Akcionarsko drustvo 3
Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
Analiza tražnje
Analiza trzista - definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogućnosti
Berze - ekonomija
Bezgotovinsko i elektronsko plaćanje - poslovna ekonomija
Biznis vs globalizacija - ekonomija
Blagajna
Budzet
Budžet - ekonomija
Budžet kao faktor preraspodele nacionalnog dohotka - ekonomija
Budžetske procedure - utvrðivanje i naplata javnih prihoda - bankarstvo
Cefta
Cena i medjunarodni marketing program - ekonomija
Cijena električne energije
Comesa – zajedničko tržište istočne i južne afrike - međunarodna ekonomija
Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista
Definisanje monopola
Delo paula krugmana - ekonomija
Devizna tržišta
Dinamicka analiza preduzeca x - ekonomija
Diplomatija nevladinih organizacija - ekonomija
Direktne strane investicije - medunarodna ekonomija
Diskontni i eskontni faktor
Domacinstva kao ekonomski subjekti
Domacinstva kao ekonomski subjekti2
Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak
Dugorocni izvori finansiranja
Ekonomicnost
Ekonomija (konkurencija)
Ekonomija - zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta -10
Ekonomija i društvo
Ekonomija kapitala i fin. razvoja - ekonomija
Ekonomija-globalna kriza -promjene 1
Ekonomija-globalna kriza -promjene 2
Ekonomija-globalna kriza -promjene 3
Ekonomista kao naucnik
Ekonomska analiza troškova - ekonomija
Ekonomska kriza u svetu
Ekonomska unija
Ekonomske dezintegracije i bivše socijalističke zemlje - medjunarodna ekonomija
Ekonomske integracije
Ekonomski ciklusi
Ekonomski principi reprodukcije
Ekonomski zakoni = osnovi ekonomije
Ekspoatacija zeleznice - saobracaj
Eskontovanje
Faktori konkurentnosti preduzeća - organizacija grafičkog preduzeća
Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji
Fenomen globalizacije i njene protivrečnosti
Financijska kriza u sad-u 2007 – 2008.g.
Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti - ekonomija
Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru
Finansijski instrumenti
Finansijsko planiranje
Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije
Fjučersi - finansije preduzeća
Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji
Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede
Geneza organizacije i klasične škole organizacije
Geopolitika
Globalizacija diplomski rad
Globalizacija i medjunarodno poslovanje
Globalizacija i zemlje u tranziciji - ekonomija
Globalizacija svetske privrede - nova evropska ekonomija
Globalizacija-sociologija seminarski
Globalizacija.
Globalizacija
Globalna harmonizacija polaganja racuna i etički aspekt finansijsko-računovodstvenog izveštavanja i revizije
Globalna harmonizacija polaganja računa
Globalna konkurencija i globalno poslovanje
Hartije od vrednosti - ekonomija
Industrijska revolucija
Industrijska tehnološka revolucija - makroekonomija
Inflacija - makroekonomija
Inflacija seminarski rad
Inflacija ver 2 - ekonomija
Inflacija ver 3 - ekonomija
Inflacija ver 4 - ekonomija
Inflacija
Informacione tehnologije u biznisu
Instrumenti monetarne politike
Internacionalna makroekonomska politika
Internet ekonomija u uslovima svetske krize
Investicije
Investicioni fondovi u srbiji
Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit
Inženjerska ekonomija
Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
Istorijat revizije - ekonomija
Istorijski razvoj novca - monetarne i javne finansije
Javni prihod
Javni sektor u ekonomiji
Kadrovska politika i sluzbenicka etika - sluzbenicko poslovanje
Kadrovska politika i službenička etika
Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi
Kamatna stopa u monetarnoj ekonomiji - monetarna ekonomija
Kapital preduzeca - ekonomija
Kapital preduzeca - finansijko poslovanje preduzeća
Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije
Keynesijanska i monetarna politika - makroekonomije
Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke
Komisija za zastitu konkurencije
Konvertibilnost valuta
Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
Korupcija-12-ek
Korupcija-12
Krediti - finansije
Kultura drustvo i pojedinca - ekonomika industrije
Kupac - marketing
Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa
Liberalizam i globalizacija1
Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Licenca
Licna vlast
Lizing 2
Lizing kao način finansiranja preduzeća
Lizing sa poredjenjem
Lizing
Makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela
Makroekonomski bilansi,tržište dobara i makroekonomska ravnoteža
Makroekonomski identiteti
GLOBALIZACIJA - ekonomika i organizacija poslovanja
Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statistički podatoci) - ekonomija
Marksova misao-osnovi ekonomije-16
Marsalijanska škola
Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize
Medjunarodna ekonomska politika
Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta
Medjunarodne finansije i monetarna politika
Medjunarodne finansijske organizacije - medjunarodna ekonomija i finansije
Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomija
Medjunarodno trziste kapitala ii
Metodi prikupljanja podataka - ekonomija
Međunarodna ekonomija
Međunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski
Međunarodni dokumentarni akreditivmeđunarodni dokumentarni inkasomađunarodna bankarska doznaka - bankarstvo
Međunarodni monetarni fond (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
Međunarodno poslovanje
Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala
Mobing kao nacin neetickog poslovanja
Mobing kao vid patoloske komunikacije
Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova - ekonomija
Monopol i monopolisticka konkurencija
Monopol
Monopoli - ekonomija
Monopolisticka konkurencija - ekonomija
Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija i oligopol - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija
Nacionalna ekonomija ekonomija
Nacrt strategije održivog razvoja republike srbije
Napuštanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija
Nastanak i razvoj ekonomije - osnovi ekonomije
Nepotpuna konk,monopol,oligopol
Nepotpuna konkurencija - monopol, oligopol i monopolistička konkurencija - ekonomija
Neprofitni sektor u srbiji - nevladine organizacije
Nevrabotenost i inflacija - ekonomija
Nezaposlenost - ekonomija
Nezaposlenost u vojvodini
Nikolo makijaveli vladar
Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku - rad
Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku
Novac - ekonomija
Novac - osnovi ekonomije
Novac - uvod u ekonomiju
Novac i poslovno bankarstvo - osnovi ekonomije
Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad
Novac kao specificna roba banaka - torija novca, bankarstvo
Novac
Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova
Obveznice
Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije
Odnosi s javnoscu
Oligopol i monopolistička konkurencija - mikroekonomija
Opadanje americke moci
Oporezivanje off shore biznisa 1
Oporezivanje off shore biznisa
Optimizacija proizvodnog procesa
Oracle corporation e-business e-valuator - internet ekonomija
Organizacija -služba - sektor operativne pripreme
Ortačko društvo 2
Ortačko društvo
Osiguranje robe u prometu - ekonomija
Osnove finansija - novac i konvertibilnost
Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija
Osnovi ekonomije - opšti metodološki principi i njihova primena u ekonomiji
Osnovne karakteristike deficitarnog budžetskog finansiranja - fiskalna ekonomija
Osnovne karakteristike međunarodne finansijke korporacije - ekonomija
Outsourcing - ekonomija
Persijski zaliv - nafta i rat
Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji - makroekonomija
Pojam i karakteristike ugovora o lizingu
Pojam i vrste preduzeca - poslovna ekonomija
Pojam i znacaj globalizacije - ekonomija
Pojam i značaj investicija i primjena statičkih metoda u ocjeni efikasnosti investicionih ulaganja
Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala
Pojam tržišta i instrumenti tržišta kapitala
Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu - ekonomija
Ponasanje turistickih potrosaca
Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta
Ponuda, tražnja i elastičnost - ekonomija
Postavke ekonomskog blagostanja
Postindustrijsko drustvo-15
Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
Poverenje, uprava i performanse
Pozitivne i negativne strane globalizacije - globalna ekonomija
Pozitivni aspekti globalizacije-dubai
Prag rentabilnosti - Prelomna tačka kao metod donošenja odluka
Pravila finansiranja
Pravo konkurencije - ekonomija
Pravo konkurencije - poslovno pravo
Predmet i razvoj politicke ekonomije
Preduzetnistvo -program razvoja proizvoda baziran na inovaciji a.d.”polet” igk
Preduzetnistvo javno preduzeće »komunalac« novi bečej
Preduzetnistvo u srbiji
Preduzetništvo i inovativnost
Prirodnopravne teorije
Pristup alokacije potrošnje i štednje u vremenu irvinga fišers
Privredna društva - ekonomija
Privredni razvoj zemlje
Privredno udruživanje na teritoriji republike srbije
Prodaja kapitala putem javne aukcije2
Produktivnost rada - mikroekonomija
Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa
Proizvodni kapital i profit - ekonomija
Proizvodni kapital i profit
Rad i podela rada kao osnova razvoja coveka i drustva
Raspodela dobiti i politika dividendi 1
Raspodela troskova na podsisteme
Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost - ekonomika
Regionalni razvoj (izučavanje, značaj organizacije, primjeri) - ekonomija
Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti
Rezultat poslovanja preduzeca - ekonomija
Rimjena integrala u eknomiji
Robna dokumentacija u vezi sa snabdijevanjem prodavnice robom - ekonomija
Ruralna ekonomija i agrobiznis
Savet ministara eu - ekonomika evropskih integracija
Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija
Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija
Savremeni komunikacijski sistemi1
Savremeni privredni sistem
Sengenski sporazum
Siromaštvo u srbiji - ekonomija
Skripte - mikroekonomija
Slozena alokacija resursa
Stanovnistvo i privredni razvoj nase zemlje - nacionalna ekonomija
Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica, odeljenje u novom sadu, o odlasku na rad u inostranstvunakon završetka studija - statistika
foreign investments - eng
Strane direktne investicije - ekonomija
Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - makroekonomija
Strani ulagac
Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs
Stratesko uvodjenje - ekonomija
Suprotnosti svetskog ekonomskog razvoja
Sustina i funkcije novca
Suština upravljanja zalihama - ekonomija
Svetska banka
Svetska ekonomska kriza 1929
Svetska trgovinska organizacija – sto - ekonomija
Svjetska banka - poslovna ekonomija
Swot analizukompanije montenegro airlines
Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja
Tehno – ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 - inženjersko ekonomska analiza
Tehno-ekonomska analiza proizvodnje ureznika - inženjersko-ekonomske analize
Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima - ekonomija
Teorija globalizacije - makroekonomija
Teorija igara - teorija cena
Teorija igara
Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike
Teorija troškova i teorija ponude
Teorije i koncepti institucionalnih promena
Terorizam
Trendovi na globalizovanom finansijskom tržištu
Trgovina bez granica
Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri
Troskovi, ponuda i profit
Troškovi i utrošci
Troškovi proizvodnje - mikroekonomika
Trziste - ocr plus prelom - makroekonomija
Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja - makroekonomija
Trziste kapitala - ek
Trziste kapitala
Trzizte kapitala
Tržišne strukture
Tržište kapitala
Turistička agencija i šire okruženje - turistički tehničar
Uloga krive ponude - ekonomija
Uloga marketinga - ekonomija
Unakrsna elastičnost tražnje - ekonomija
Upravljanje skladištenjem - ekonomija
Upravljanje troškovima - ekonomija
Upravljanje zalihama - ekonomija
Upravljanje zalihama upotrebom spreadsheet
Usluge u savremenoj ekonomiji
Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad
Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - seminarski rad
Utvrðivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
Uvoz i izvoz usluga - međunarodna ekonomija i finansije
Učesnici na tržištu novca - tržište novca
Valutni derivati - ekonomija
Vertikalna podela funkcija - horizontalna - vertikalna
Vidovi globalizacije - globalna ekonomija i poslovna diplomatija
Virtuelna trzista-ekonokija-11
Visoki troskovi niskih cena
Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste
Vitalni koeficijent u srbiji - ekonomija
Vremensko razgranicenje rashoda
Vrste i funkcije tržišta - makroekonomija
Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija
Web prezentacija firme
Zadruga - ekonomiija
Zastita prava potrosaca
Znacaj znanja u novim uslovima ekonomskog razvoja - andragogije
Drustvena odgovornost poduzeca
Industrijska politika japana
Decentralizacija srbije
Izgradnja skladista i izbor lokacije
Kolektivni ugovor o radu - ek
Koncept zivotnog ciklusa preduzeca
Korporativna kultura
Korporativno upravljanje
Logisticki instrumenti
Medunarodna povelja o organima lokalne samouprave
Merkantilizam
Metod javnih nabavki - prvi deo
Metode istrazivanja - anketa
Politika razvoja i makroekonomska stabilizacija
Preduzeće kao fenomen svojstven tržišnoj privredi
Razvoj privrede-osnov turisticke konkurentnosti
Razvoj tehnologije i zivotni ciklus organizacije
Seminarski javni dug
Sistemi mikroplacanja - diplomski
Sistemi za podrsku odlucivanju u logistici
Skladištenje i transport preduzeća a.d.“raketa-teretni saobraćaj“ užice
Uclanjenje u svetsku trgovinsku organizaciju
Vrste trzista - hr
Znacaj angazovanja stranog kapitala za podsticaj razvoja nerazvijenih zemalja
Улога менаџера људских ресурса у спречавању дискриминације и насиља над запосленима - мастер рад
Izražen u stalnim cijenama
Aukcije
Decentralizacija srbije
Ekonomska psihologija drustvenih kriza sa osvrtom na bih
Ekonomska psihologija drustvenih kriza sa osvrtom na bih c
Geografske karakteristike transporta nafte u svetu
Industrijska politika japana
Izražen u stalnim cijenama
Logisticki instrumenti
Medjunarodni monetarni fond
Medunarodna povelja o organima lokalne samouprave
Menadžment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slučaja - seminarski rad
Merkantilizam
Metode istrazivanja - anketa
Naucni metodi za sticanje znanja
Nezavisnost revizije i revizora
Organizacija protokola
Organizaciono ponasanje
Politika razvoja i makroekonomska stabilizacija
Pranja novca bih
Problemi spoljnog transporta
Razvoj privrede-osnov turisticke konkurentnosti
Revizija u javnom sektoru
Sistemi za podrsku odlucivanju u logistici
Siva ekonomija i izbegavanje placanja poreza u svetu i kod nas
Skladištenje i transport preduzeća a.d.“raketa-teretni saobraćaj“ užice
Stednja,osnov sopstvene akumulacije
Trziste kapitala srbije
Uclanjenje u svetsku trgovinsku organizaciju
Uloga i zadatak parafiskalnih prihoda u popunjavanju budzeta
Uloga svetske banke u globalnoj ekonomiji
Znacaj neverbalnog komuniciranja u poslovnim pregovorima
Znacaj angazovanja stranog kapitala za podsticaj razvoja nerazvijenih zemalja
Swot analiza
Analiza bilansa stanja -ijek
Analiza dinamike troškova i alternativnog odlučivanja u sektoru medija i javnog informisanja (radio i internet) - diplomski
Analiza modela pdv-a u bih
Budzet lokalne samouprave u srbiji
Dugorocna proizvodna kooperacija kao oblik transfera tehnologije
Metod javnih nabavki
Modeli strategijskih i organizacionih promena
Optimizacija trajanja projekta u odnosu na visinu direktnih i indirektnih troskova
Planiranje izgradnje - primer
Racunovodstveni aspekt aktivnih kreditnih bankarskih poslova
Selekcionisticko i razvojno objasnjenje
Racionalni procesi - rup
Preduzetnik i preduzetništvo
Poslovno odlucivanje
Upravljanje investicijama

 

povratak na vrh

 

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy