Seminarski Maturski Diplomski Rad

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
Ekonomija PDF Štampa El. pošta

Radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima...

Kliknite ovde da zatražite rad.

 

Adižesova metodologija odlučivanja - poslovno odlučivanje
Akcije 3
Akcije
Akcionarsko drustvo 3
Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
Analiza tražnje
Analiza trzista - definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogućnosti
Berze - ekonomija
Bezgotovinsko i elektronsko plaćanje - poslovna ekonomija
Biznis vs globalizacija - ekonomija
Blagajna
Budzet
Budžet - ekonomija
Budžet kao faktor preraspodele nacionalnog dohotka - ekonomija
Budžetske procedure - utvrðivanje i naplata javnih prihoda - bankarstvo
Cefta
Cena i medjunarodni marketing program - ekonomija
Cijena električne energije
Comesa – zajedničko tržište istočne i južne afrike - međunarodna ekonomija
Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista
Definisanje monopola
Delo paula krugmana - ekonomija
Devizna tržišta
Dinamicka analiza preduzeca x - ekonomija
Diplomatija nevladinih organizacija - ekonomija
Direktne strane investicije - medunarodna ekonomija
Diskontni i eskontni faktor
Domacinstva kao ekonomski subjekti
Domacinstva kao ekonomski subjekti2
Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak
Dugorocni izvori finansiranja
Ekonomicnost
Ekonomija (konkurencija)
Ekonomija - zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta -10
Ekonomija i društvo
Ekonomija kapitala i fin. razvoja - ekonomija
Ekonomija-globalna kriza -promjene 1
Ekonomija-globalna kriza -promjene 2
Ekonomija-globalna kriza -promjene 3
Ekonomista kao naucnik
Ekonomska analiza troškova - ekonomija
Ekonomska kriza u svetu
Ekonomska unija
Ekonomske dezintegracije i bivše socijalističke zemlje - medjunarodna ekonomija
Ekonomske integracije
Ekonomski ciklusi
Ekonomski principi reprodukcije
Ekonomski zakoni = osnovi ekonomije
Ekspoatacija zeleznice - saobracaj
Eskontovanje
Faktori konkurentnosti preduzeća - organizacija grafičkog preduzeća
Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji
Fenomen globalizacije i njene protivrečnosti
Financijska kriza u sad-u 2007 – 2008.g.
Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti - ekonomija
Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru
Finansijski instrumenti
Finansijsko planiranje
Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije
Fjučersi - finansije preduzeća
Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji
Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede
Geneza organizacije i klasične škole organizacije
Geopolitika
Globalizacija diplomski rad
Globalizacija i medjunarodno poslovanje
Globalizacija i zemlje u tranziciji - ekonomija
Globalizacija svetske privrede - nova evropska ekonomija
Globalizacija-sociologija seminarski
Globalizacija.
Globalizacija
Globalna harmonizacija polaganja racuna i etički aspekt finansijsko-računovodstvenog izveštavanja i revizije
Globalna harmonizacija polaganja računa
Globalna konkurencija i globalno poslovanje
Hartije od vrednosti - ekonomija
Industrijska revolucija
Industrijska tehnološka revolucija - makroekonomija
Inflacija - makroekonomija
Inflacija seminarski rad
Inflacija ver 2 - ekonomija
Inflacija ver 3 - ekonomija
Inflacija ver 4 - ekonomija
Inflacija
Informacione tehnologije u biznisu
Instrumenti monetarne politike
Internacionalna makroekonomska politika
Internet ekonomija u uslovima svetske krize
Investicije
Investicioni fondovi u srbiji
Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit
Inženjerska ekonomija
Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
Istorijat revizije - ekonomija
Istorijski razvoj novca - monetarne i javne finansije
Javni prihod
Javni sektor u ekonomiji
Kadrovska politika i sluzbenicka etika - sluzbenicko poslovanje
Kadrovska politika i službenička etika
Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi
Kamatna stopa u monetarnoj ekonomiji - monetarna ekonomija
Kapital preduzeca - ekonomija
Kapital preduzeca - finansijko poslovanje preduzeća
Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije
Keynesijanska i monetarna politika - makroekonomije
Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke
Komisija za zastitu konkurencije
Konvertibilnost valuta
Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
Korupcija-12-ek
Korupcija-12
Krediti - finansije
Kultura drustvo i pojedinca - ekonomika industrije
Kupac - marketing
Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa
Liberalizam i globalizacija1
Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Licenca
Licna vlast
Lizing 2
Lizing kao način finansiranja preduzeća
Lizing sa poredjenjem
Lizing
Makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela
Makroekonomski bilansi,tržište dobara i makroekonomska ravnoteža
Makroekonomski identiteti
GLOBALIZACIJA - ekonomika i organizacija poslovanja
Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statistički podatoci) - ekonomija
Marksova misao-osnovi ekonomije-16
Marsalijanska škola
Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize
Medjunarodna ekonomska politika
Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta
Medjunarodne finansije i monetarna politika
Medjunarodne finansijske organizacije - medjunarodna ekonomija i finansije
Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomija
Medjunarodno trziste kapitala ii
Metodi prikupljanja podataka - ekonomija
Međunarodna ekonomija
Međunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski
Međunarodni dokumentarni akreditivmeđunarodni dokumentarni inkasomađunarodna bankarska doznaka - bankarstvo
Međunarodni monetarni fond (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
Međunarodno poslovanje
Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala
Mobing kao nacin neetickog poslovanja
Mobing kao vid patoloske komunikacije
Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova - ekonomija
Monopol i monopolisticka konkurencija
Monopol
Monopoli - ekonomija
Monopolisticka konkurencija - ekonomija
Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija i oligopol - mikroekonomija
Monopolistička konkurencija
Nacionalna ekonomija ekonomija
Nacrt strategije održivog razvoja republike srbije
Napuštanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija
Nastanak i razvoj ekonomije - osnovi ekonomije
Nepotpuna konk,monopol,oligopol
Nepotpuna konkurencija - monopol, oligopol i monopolistička konkurencija - ekonomija
Neprofitni sektor u srbiji - nevladine organizacije
Nevrabotenost i inflacija - ekonomija
Nezaposlenost - ekonomija
Nezaposlenost u vojvodini
Nikolo makijaveli vladar
Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku - rad
Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku
Novac - ekonomija
Novac - osnovi ekonomije
Novac - uvod u ekonomiju
Novac i poslovno bankarstvo - osnovi ekonomije
Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad
Novac kao specificna roba banaka - torija novca, bankarstvo
Novac
Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova
Obveznice
Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije
Odnosi s javnoscu
Oligopol i monopolistička konkurencija - mikroekonomija
Opadanje americke moci
Oporezivanje off shore biznisa 1
Oporezivanje off shore biznisa
Optimizacija proizvodnog procesa
Oracle corporation e-business e-valuator - internet ekonomija
Organizacija -služba - sektor operativne pripreme
Ortačko društvo 2
Ortačko društvo
Osiguranje robe u prometu - ekonomija
Osnove finansija - novac i konvertibilnost
Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija
Osnovi ekonomije - opšti metodološki principi i njihova primena u ekonomiji
Osnovne karakteristike deficitarnog budžetskog finansiranja - fiskalna ekonomija
Osnovne karakteristike međunarodne finansijke korporacije - ekonomija
Outsourcing - ekonomija
Persijski zaliv - nafta i rat
Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji - makroekonomija
Pojam i karakteristike ugovora o lizingu
Pojam i vrste preduzeca - poslovna ekonomija
Pojam i znacaj globalizacije - ekonomija
Pojam i značaj investicija i primjena statičkih metoda u ocjeni efikasnosti investicionih ulaganja
Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala
Pojam tržišta i instrumenti tržišta kapitala
Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu - ekonomija
Ponasanje turistickih potrosaca
Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta
Ponuda, tražnja i elastičnost - ekonomija
Postavke ekonomskog blagostanja
Postindustrijsko drustvo-15
Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
Poverenje, uprava i performanse
Pozitivne i negativne strane globalizacije - globalna ekonomija
Pozitivni aspekti globalizacije-dubai
Prag rentabilnosti - Prelomna tačka kao metod donošenja odluka
Pravila finansiranja
Pravo konkurencije - ekonomija
Pravo konkurencije - poslovno pravo
Predmet i razvoj politicke ekonomije
Preduzetnistvo -program razvoja proizvoda baziran na inovaciji a.d.”polet” igk
Preduzetnistvo javno preduzeće »komunalac« novi bečej
Preduzetnistvo u srbiji
Preduzetništvo i inovativnost
Prirodnopravne teorije
Pristup alokacije potrošnje i štednje u vremenu irvinga fišers
Privredna društva - ekonomija
Privredni razvoj zemlje
Privredno udruživanje na teritoriji republike srbije
Prodaja kapitala putem javne aukcije2
Produktivnost rada - mikroekonomija
Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa
Proizvodni kapital i profit - ekonomija
Proizvodni kapital i profit
Rad i podela rada kao osnova razvoja coveka i drustva
Raspodela dobiti i politika dividendi 1
Raspodela troskova na podsisteme
Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost - ekonomika
Regionalni razvoj (izučavanje, značaj organizacije, primjeri) - ekonomija
Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti
Rezultat poslovanja preduzeca - ekonomija
Rimjena integrala u eknomiji
Robna dokumentacija u vezi sa snabdijevanjem prodavnice robom - ekonomija
Ruralna ekonomija i agrobiznis
Savet ministara eu - ekonomika evropskih integracija
Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija
Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija
Savremeni komunikacijski sistemi1
Savremeni privredni sistem
Sengenski sporazum
Siromaštvo u srbiji - ekonomija
Skripte - mikroekonomija
Slozena alokacija resursa
Stanovnistvo i privredni razvoj nase zemlje - nacionalna ekonomija
Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica, odeljenje u novom sadu, o odlasku na rad u inostranstvunakon završetka studija - statistika
foreign investments - eng
Strane direktne investicije - ekonomija
Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - makroekonomija
Strani ulagac
Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs
Stratesko uvodjenje - ekonomija
Suprotnosti svetskog ekonomskog razvoja
Sustina i funkcije novca
Suština upravljanja zalihama - ekonomija
Svetska banka
Svetska ekonomska kriza 1929
Svetska trgovinska organizacija – sto - ekonomija
Svjetska banka - poslovna ekonomija
Swot analizukompanije montenegro airlines
Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja
Tehno – ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 - inženjersko ekonomska analiza
Tehno-ekonomska analiza proizvodnje ureznika - inženjersko-ekonomske analize
Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima - ekonomija
Teorija globalizacije - makroekonomija
Teorija igara - teorija cena
Teorija igara
Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike
Teorija troškova i teorija ponude
Teorije i koncepti institucionalnih promena
Terorizam
Trendovi na globalizovanom finansijskom tržištu
Trgovina bez granica
Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri
Troskovi, ponuda i profit
Troškovi i utrošci
Troškovi proizvodnje - mikroekonomika
Trziste - ocr plus prelom - makroekonomija
Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja - makroekonomija
Trziste kapitala - ek
Trziste kapitala
Trzizte kapitala
Tržišne strukture
Tržište kapitala
Turistička agencija i šire okruženje - turistički tehničar
Uloga krive ponude - ekonomija
Uloga marketinga - ekonomija
Unakrsna elastičnost tražnje - ekonomija
Upravljanje skladištenjem - ekonomija
Upravljanje troškovima - ekonomija
Upravljanje zalihama - ekonomija
Upravljanje zalihama upotrebom spreadsheet
Usluge u savremenoj ekonomiji
Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad
Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - seminarski rad
Utvrðivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
Uvoz i izvoz usluga - međunarodna ekonomija i finansije
Učesnici na tržištu novca - tržište novca
Valutni derivati - ekonomija
Vertikalna podela funkcija - horizontalna - vertikalna
Vidovi globalizacije - globalna ekonomija i poslovna diplomatija
Virtuelna trzista-ekonokija-11
Visoki troskovi niskih cena
Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste
Vitalni koeficijent u srbiji - ekonomija
Vremensko razgranicenje rashoda
Vrste i funkcije tržišta - makroekonomija
Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija
Web prezentacija firme
Zadruga - ekonomiija
Zastita prava potrosaca
Znacaj znanja u novim uslovima ekonomskog razvoja - andragogije
Drustvena odgovornost poduzeca
Industrijska politika japana
Decentralizacija srbije
Izgradnja skladista i izbor lokacije
Kolektivni ugovor o radu - ek
Koncept zivotnog ciklusa preduzeca
Korporativna kultura
Korporativno upravljanje
Logisticki instrumenti
Medunarodna povelja o organima lokalne samouprave
Merkantilizam
Metod javnih nabavki - prvi deo
Metode istrazivanja - anketa
Politika razvoja i makroekonomska stabilizacija
Preduzeće kao fenomen svojstven tržišnoj privredi
Razvoj privrede-osnov turisticke konkurentnosti
Razvoj tehnologije i zivotni ciklus organizacije
Seminarski javni dug
Sistemi mikroplacanja - diplomski
Sistemi za podrsku odlucivanju u logistici
Skladištenje i transport preduzeća a.d.“raketa-teretni saobraćaj“ užice
Uclanjenje u svetsku trgovinsku organizaciju
Vrste trzista - hr
Znacaj angazovanja stranog kapitala za podsticaj razvoja nerazvijenih zemalja
Улога менаџера људских ресурса у спречавању дискриминације и насиља над запосленима - мастер рад
Izražen u stalnim cijenama
Aukcije
Decentralizacija srbije
Ekonomska psihologija drustvenih kriza sa osvrtom na bih
Ekonomska psihologija drustvenih kriza sa osvrtom na bih c
Geografske karakteristike transporta nafte u svetu
Industrijska politika japana
Izražen u stalnim cijenama
Logisticki instrumenti
Medjunarodni monetarni fond
Medunarodna povelja o organima lokalne samouprave
Menadžment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slučaja - seminarski rad
Merkantilizam
Metode istrazivanja - anketa
Naucni metodi za sticanje znanja
Nezavisnost revizije i revizora
Organizacija protokola
Organizaciono ponasanje
Politika razvoja i makroekonomska stabilizacija
Pranja novca bih
Problemi spoljnog transporta
Razvoj privrede-osnov turisticke konkurentnosti
Revizija u javnom sektoru
Sistemi za podrsku odlucivanju u logistici
Siva ekonomija i izbegavanje placanja poreza u svetu i kod nas
Skladištenje i transport preduzeća a.d.“raketa-teretni saobraćaj“ užice
Stednja,osnov sopstvene akumulacije
Trziste kapitala srbije
Uclanjenje u svetsku trgovinsku organizaciju
Uloga i zadatak parafiskalnih prihoda u popunjavanju budzeta
Uloga svetske banke u globalnoj ekonomiji
Znacaj neverbalnog komuniciranja u poslovnim pregovorima
Znacaj angazovanja stranog kapitala za podsticaj razvoja nerazvijenih zemalja
Swot analiza
Analiza bilansa stanja -ijek
Analiza dinamike troškova i alternativnog odlučivanja u sektoru medija i javnog informisanja (radio i internet) - diplomski
Analiza modela pdv-a u bih
Budzet lokalne samouprave u srbiji
Dugorocna proizvodna kooperacija kao oblik transfera tehnologije
Metod javnih nabavki
Modeli strategijskih i organizacionih promena
Optimizacija trajanja projekta u odnosu na visinu direktnih i indirektnih troskova
Planiranje izgradnje - primer
Racunovodstveni aspekt aktivnih kreditnih bankarskih poslova
Selekcionisticko i razvojno objasnjenje
Racionalni procesi - rup
Preduzetnik i preduzetništvo
Poslovno odlucivanje
Upravljanje investicijama

 

povratak na vrh

 

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy
 

Pretraga radova

Prevara

Ogorčeni smo zbog velikog broja primljenih mailova prevarenih klijenata od strane SD GRUPE SAJTOVA. Ovim putem apelujemo na Vas da pročitate ovaj tekst Mirko Damnjanović Prevare i da pokušate da stanete tome na put. Sada se predstavljaju i sa lažnim imenima, ali svejedno njihove prevarantske taktike su provaljene.


hrana za pse

Komentari

DUGA - Dinko Šimunović
Lijepo opisan piščev život, no ipak bi se moglo malo ...

Jovan Sterija Popović „Kir ...
Ovo je super prepricano za one koji nisu imali vremena da pr...

Oliver Twist - Charles Dickens
knjiga oliver twist je zanimljiva i puna likova svidja mi s...