Seminarski Maturski Diplomski Rad

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
Unapređenje prodaje PDF Štampa El. pošta

Moto:
«Ako ne znate šta želite postići u životu, ništa nećete postići.
Zato morate znati šta je to što želite ostvariti. Morate biti kao brod koji iz jedne luke ide u drugu, a ne... više!»


Osnova svakog životnog puta i rada jeste postaviti sebi cilj.
Ali ne bilo kakav, već kvalitetan cilj, koji će nas provesti kroz srž poslovanja i društva, a da pri tome ostanemo jedinstveni i svoji.
Građani smo svijeta u kojem dominiraju tržišta.
Živimo u svijetu u kojem je smisao novac!
Ipak, ne trebamo se bazirati samo na profit.Odluke su na nama samima. Svi smo mi individualci.
«Menadžment za čovječanstvo» se bazira na iskušavanju i izražavanju vlastite individualnosti i različ itosti, što leži u srcu modernog poduzetništva i modernog života.
Sve što se događa oko nas, možemo i čuti i vidjeti. Ali, znač i li to da ć e nam se uvijek svidjeti to što čujemo, vidimo i što se događa oko nas? Ne!
Važno je da ljudi oblikuju vlastita mišljenja o promjenama koje proživljavamo i o buduć nosti koju bi željeli stvoriti.
Stvoriti pozitivan stav prema životu, uz određene ambicije i težnje, biti otvoren prema novim idejama (tražiti sebe) i inovacijama, preuzeti incijativu, prestati gledati druge-jer se natječemo sa sobom, a uz to ostaviti i imitatore u «background» i proći kroz vlastitu dušu i vlastite vrijednosti i najvažnije biti čovjek, jeste koncepcija uspješnog čovjeka, menadžera i businessman-a! Na narednim stranama, osvrnuć u se prvo na osnove marketinga, tržišta, prodajne promocije, a potom preć i na samu temu «Unapređenje prodaje».

 

1. MARKETING
Marketing engl. (čit.markiting); trgovanje, prodaja robe na tržištu, nalaženje, sve djelatnosti u vezi s boljim plasmanom trgovač ke robe.
Postoji dosta definicija o marketingu, ali sve one zajedno dijele zajedničke koncepte bazirane na centralnoj ideji komunikacije, kao i odnosa razmjene u poslovnoj transakciji.
Marketing je poslovna filozofija koja naglašava usmjerenost, orjentaciju na potrošača, dugoročno stvaranje dohotka, i sugerira potrebu za povezivanjem funkcija marketinga s ostalim funkcijama preduzeća.
Marketing je jedna od najvažnijih stvari koje neka organizacija ili biznis može uraditi da bi osigurala dalji uspjeh, zbog toga što imati dobar proizvod ili uslugu samo po sebi nije dovoljno - morate osigurati da javnost (kupci, donatori, korisnici, investitori) znaju za vas.
Marketing, u suštini, jeste kreativan proces u kojem su inovacija i energija posebno cijenjeni, i od izuzetne važnosti.
Bilo bi nemoguće da kupci, donatori, korisnici budu oduševljeni vašim proizvodom ili uslugom ukoliko vi sami niste.
Marketing je proces razvoja proizvoda, prodaje, komunikacije, promocije i distribucije koja odgovara na potrebe i želje kupaca (tržišta). Cilj marketinga je uzajamna satisfakcija između kupca iprodavača.
Ova definicija nam govori da je marketing više od reklamiranja. Ono uključ uje čitav proces koji se javlja između "rađanja" proizvoda i kupovine, i čak se nastavlja nakon kupovine, da osigura dugoročnu reputaciju i buduće odnose između kupca i prodavača.
Marketing odgovara na pitanje:»Kako možemo ići dalje sa proizvodom od stupnja kreiranja ideje, prema proizvodnji, do mjesta prodaje i na kraju do kupca?»
Dok marketing nastoji da proda proizvod, isto tako gleda i da izgradi i održi imidž i reputaciju. Srž marketinga je efektivna komunikacija izme đu biznisa i ciljnog tržišta, kroz istraživanje tržišta, odnosa sa javnošć u i promocije, kao i kroz odnose sa medijima.
Dakle, koncepcija je marketinga središnja tač ka tržišnog poslovanja.Naglašava ulogu poduzeć a u zadovoljavanju i stimuliranju potreba kupaca.Sve funkcije poduzeć a trebaju biti orjentirane u oblikovanju i zadovoljavanju želja kupaca. Aktivnosti poduzeća se odigravaju na tržištu uz sudjelovanje i borbu konkurencije, sa svrhom da se stvore i zadrže potrošači, s očekivanjem da će rezultat tih aktivnosti biti rast preduzeć a i profit.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy