Jovan Sterija Popović „Kir Janja“ Štampa
Jovan Sterija Popović rodjen je u Vršcu. Pripada klasicizmu, podražava antičke uzore. Pisao je prozu i drame, predstavnik sentimentalizma.

Molijer „Tvrdica“ – Plaut „Aulilarije“ (uzeto od ovog dela, po uzoru na njega). Aulilarije – motiv ćupa, kovčeg u kojem se krije blago.

 

Karakteristično za klasicizam je poštovanje pravila tri jedinstva, vreme, mesto i radnja.

 

Sterija je prvi komediograf, poreklom je Grk. Pisao je dela: „Pokondirana tikva“, „Zla žena“ , „Roman bez romana“, zbirka pesama „Davorje“.

 

Ovo je komedija karaktera, preterane osobine čoveka, kao što je tvrdičluk. Ismevaju se negativne osobine, uobraženost, hvalisavost, škrtost, nadmenost.

 

Komedija karaktera ili psihološka komedija je komedija u kojo se ismeva jedna ličnost i njena dominantna osobina.

 

Cilj joj je da zabavi, ali i da pouči.

 

Predislovje ili predgovor, govori o dvema stvarima, od materijalnom položaju pisca i o poučnosti komedije.

 

Kir Janja je poreklom Grk, trgovac je, idividualizovan lik. Grčko srpski žargon. Često se pojavljuje igra reči (voleti, brinuti, paziti, ljubiti).