Seminarski Maturski Diplomski Rad

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
100% Kvalitetni Diplomski radovi, Seminarski, Maturski Radovi. PDF Štampa


Kontakt na: [email protected]

A J A X- Upravljanje poslovnim dokumentima
Agenda 21 -globalni ekološki problemi
Akcioni turisticki aranzmani - ture - ekonomija
Alati za projektovanje informacionih sistema i sistema upravljanja relacionim bazama
Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i internet
ANALIZA ELEMENATA TAKTIKE U TOKU FUDBALSKE UTAKMICE
Analiza linearnih vremenski-invarijantnih
Analiza stalne imovine hotelskog preduzeća
animacija u turizmu
Antropogeno-turisticke vrednosti Romanticnog Puta-diplomski-turizam
Bankarski krediti
Bankarski sistem srbije i njegova struktura
Bankarstvo
Biznis plan - Odrzavanje higijene poslovnog prostora
Bluetooth tehnologije
Cajevi u medicini
Carine, devizni kurs i kurs dinara
CARINJENJE ROBE - DIPLOMSKI RAD
Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
CLAROLINE SISTEM ZA UPRAVLJANJE UČENJEM I PRIMENA U NASTAVI INFORMATIKE -ppt
Claroline sistem za upravljanje učenjem i primena u nastavi informatike
CRM poslovna strategija u savremenom poslovanju - magistarski rad
Depozitni novac - bankarstvo- diplomski rad
Depozitni novac-diplomski rad
Devizni kurs- bankarstvo
DEVIZNO TRŽIŠTE - DEVIZNI SUSTAV I DEVIZNI TEČAJEVI - diplomski
DIDAKTICKI PRINCIPI - diplomski rad
diplomski-koncept regionalne drzave u Spaniji
Diplomski-ULOGA KOMUNIKACIJE UNUTAR PROCESA ODLUČIVANJA
Diplomski-Upiti u XML jeziku
Direktne strane investicije-diplomski rad
DISKRIMINACIJA KAO UZROCNIK MOBINGA NA POSLU - MASTER RAD
Distributivni TV pojačavači-diplomski rad
DUGOROCNI FINANSIJSKI INSTRUMENTI-diplomski rad
e marketing- diplomski rad
E marketing-diplomski
E-mail servis Interneta - Diplomski rad
Ekonomska kriza i Srbija - diplomski
Ekonomsko politicki razvoj Srbije na putu ka Evropskoj Uniji -diplomski rad
Ekoturizam - diplomski rad
Elektronski javni servisi u Evropi - Elektronsko poslovanje
Elektronski novac - diplomski
Elektronski sistemi placanja na internetu - moj diplomski rad
ELEKTRONSKO BANKARSTVO U FUNKCIJI GLOBALNOG BANKARSTVA - diplomski rad
Elektronsko poslovanje - diplomski rad
Etika i korporativna socijalna odgovornost - turisticki i hotelijerski menadzment - diplomski rad
Evropska centralna banka-diplomski rad
Finansije - bankarstvo - diplomski
FINANSIJSKI LIZING - diplomski rad
Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski
FITNESS U JUDO-u-diplomski rad
Forhend u tenisu-diplomski rad
FORMULISANJE I UPRAVLJANJE STRATEGIJOM PRODAJE
Fotonaponsko pretvaranje energije (fotocelije) - fizika - diplomski rad PDF folder
FUNKCIJA PRIČANJA U METODICI RAZVOJA GOVORA
Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa-diplomski rad
Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede
Geografske karakteristike Pariza - diplomski rad
Geotermalna energija - diplomski rad
Globalizacija diplomski rad
GLOBALIZACIJA I BUDUĆNOST SVETA - Diplomatija i međunarodni odnosi - diplomski rad
Globalizacija i međunarodno investiranje - Diplomski rad
Globalizacija kulture - diplomski rad sociologija
Globalizacija-diplomski
Globalno bankarstvo i finansijske institucije - diplomski rad
Globalno i elektronsko bankarstvo - diplomski rad
Hendikep igre u fudbalu- diplomski rad
Inflacija i Deflacija-diplomski- Ekonomije
Informacioni sistem odeljenja bolnice “uho grlo nos”-diplomski-55
INFORMACIONI SISTEM POSLOVNOG ENTITETA - ekonomija DIPLOMSKI RAD
Informacioni sistem proizvodnje- diplomski rad
INSTITUCIONALNO-PRAVNI OKVIR TRŽIŠTA KAPITALA- DIPLOMSKI RAD
Instrumenti međunarodnog platnog prometa- diplomski rad
Interna revizija - diplomski rad
INTERNACIONALNI MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA - diplomski rad
platni promet i novac - diplomski rad
internet biznis plan-seoski turizam - diplomski rad
Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine -ppt
Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad
Internet Marketing - Elektronsko poslovanje
INVESTICIJE-DIPLOMSKI RAD
Investicioni fondovi u Srbiji 10 fondova-diplomski rad
Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad-5 stranih 5 domacih
Investicioni fondovi u Srbiji-diplomski rad
Iskustvo i praksa savremenih razvijenih zemalja u primeni savremene informacione tehnologije u obrazovnom procesu- diplomski rad
Istorijski razvoj centralnog bankarstva - diplomski rad
Istraživanje potrošača zdravstvenog turizma Sokobanje - menadžment diplomski
Italijanska umetnost trecenta, sa podnaslovom, opste odlike i glavni predstavnici- diplomski rad
Izrade trim staza - Diplomski rad
Javni rashodi - diplomski rad
Javni Sektor -Pravo i njegova uloga u javnom sektoru -diplomski rad
Javni zajam kao resurs javnog prihoda - finansije - diplomski rad
KADROVSKI POTENCIJAL OPŠTINE KLADOVO - diplomski rad -ppt
KADROVSKI POTENCIJAL OPŠTINE KLADOVO - diplomski rad
Kancelarisko - diplomski
KARAKTERISTIKE I POSLOVANJE FINANSIJSKIH BERZI-diplomski rad
KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOD KOMPANIJA U BIH - SLUČAJ FIRME SIEMENS BIH - magistarski rad
Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu - diplomski rad
Kosarka-diplomski rad
Kreditni sistem i kreditni poslovi banke
Kreiranje Novcane mase - diplomski rad
Kyokushinkai karate-diplomski
Lik i delo Stivena Spilberga - diplomski rad
LIZING - finansije - diplomski
Ličnost menadžera i individualne razlike u organizacionom ponašanju - diplomski
Manadzment kreditnih rizika - diplomski rad
managemnt kreditnih rizika -diplomski rad
Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje - diplomski
Marketing istraživanje i vrste internet prodaje - diplomski rad
Marketing miks u sportu - Diplomski rad
Marketing na internetu - Strategije za zadržavanje kupaca - diplomski
Marketing planiranje u turizmu-- analiza slučaja Marketing plan hotela Grand Hotel Orebic, Hrvatska -diplomski rad
MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI - pravo - diplomski
Mediji i profesionalni sport - Diplomski rad
Medjunarodna i domaca regulativa o sprecavanju pranja novca-diplomski rad
MEDJUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE - finansije -DIPLOMSKI
Medjunarodni aspekt karticnog poslovanja - diplomski rad
Medjunarodno trziste kapitala- diplomski rad
memorije - informatika - diplomski rad
MENADZERSKO UPRAVLJANJE I ODLUCIVANJE U PREDUZECU - diplomski rad
Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu -DIPLOMSKI RAD
Menadzment proizvodnje-diplomski rad
menadzment-diplomski-Orijentacija prema potrošačima i klijentima
MENADŽERSKO UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE U PREDUZEĆU - diplomski
menadžment malih i srednjih preduzeća - menadžment - diplomski rad
Menadžment malih i srednjih preduzeća- diplomski rad
Menadžment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slučaja - diplomski rad
Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad
MESTO ALGORITAMA ZA RUTIRANJE U SAVREMENIM RAČUNARSKIM MREŽAMA
Metodički pristup obradi basne u radu sa predškolskom decom
Međunarodna banka za ekonomsku saradnju-Diplomski Rad
Međunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski
MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE - ekonomija - DIPLOMSKI
Mirovinski fondovi
Mjerenje i analiza ekonomičnosti u preduzeću sjenica iz bih - diplomski rad
mjesto i uloga funkcije kontrole u sistemu funkcija menagementa - menadžment - diplomski rad
MMF - diplomski rad
Mmf-diplomski rad
MOBILNI AGENTI NA INTERNETU
Mobilni TVDVB-H, DMB, 3G Sistemi-Diplomski rad
Model treninga fizicke pripreme kod dzudista-diplomski rad
MODEL UPRAVLJANJA RIZICIMA KOD JAVNIH PROJEKATA - magistarski rad
Monetarna politika i funkcije centralne banke - diplomski
Monetarne teorije - diplomski rad
mrezni sloj - diplomski
mrezni sloj -ppt
Nastanak Evropske Unije - diplomski rad
Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad
Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam
Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu-diplomski
Obveznice
Ocena efektivnosti investicija - ekonomija - Diplomski
ODABIRANJE ZUBA KOD BEZUBIH PACIJENATA-diplomski
odlucivanje i haos - uvod u informacione sisteme - diplomski
odlucivanje i planiranje u menadzmentu
Odnos racunovodstva i revizije - diplomski rad
ODNOS RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE - diplomski rad
Odrzavanje sportske forme kod fudbalera u takmicarskom periodu-diplomski rad
On-line bankarstvo u Eurobanci - diplomski rad
OPERATIVNI SISTEMI - diplomski rad
Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja ’’boško vrebalov’’ zrenjanin- diplomski rad
Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41
organizacija preduzeća - ORGANIZACIJA MENADŽMENTA -diplomski rad
organizacija preduzeća AD „Aleva“ - diplomski -33
Organizovanje kao jedna od funkcija menadžmenta na primeru dp zastava livnica topola - menadžment - diplomski rad
Osiguranje imovine kod privrednih subjekata - diplomski rad
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje zivota -diplomski rad
Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa - diplomski rad
Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa- diplomski rad
Osnove ekonomije - Porezi i poreska politika
Otkrivanje i rad sa darovitim učenicima - diplomski
Penzioni fondovi i osiguravajuća drustva - ekonomija - diplomski rad
Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta - diplomski
Planiranje kriminalističko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija i zlatnih pitanja kriminalistike - diplomski rad
Platne kartice -diplomski rad
PLATNE KARTICE KAO NOVI BANKARSKI PROIZVOD - finansije - diplomski-konacan
Podeljen kipar Izazov za UN - diplomski rad
Pojam , osobine i principi carinske politike Srbije
Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski
POJAM I KARAKTERISTIKE MEĐUNARODNIH PLAĆANJA - bankarstvo - Diplomski rad
Pojam novca i inflacija-novcana masa - diplomski
Pojam osiguranja i polise osiguranja imovine osiguravajuće kuće -diplomski rad
Pojam, zadaci i funkcije centralne banke - diplomski
Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a - diplomski
Politicki marketing - ISTRAZIVANJE JAVNOG MNJENJA I POLITICKI MARKETING - diplomski rad - ek
Politicki marketing-ISTRAZIVANJE JAVNOG MNIJENJA I POLITICKI MARKETING-diplomski rad - HR
Poremecaji govora predskolske dece i njihovo prevazilazenje u vrticu - diplomski rad
Porez na dodatu vrednost - Diplomski Rad
Porez-diplomski-52
Poslovanje prijemne sluzbe hotela - diplomski rad
Poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja - diplomski
Poslovna etika u preduzeću- diplomski rad
Poslovne zone - diplomski rad
Poslovno bankarstvo - diplomski
Povezivanje web prodavnice na sisteme placanja - diplomski
POVEĆANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA UVOĐENJEM KLASTER TEHNIKE
Pravna regulativa kod ugovora o pruzanju turisticke usluge-diplomski rad
Pravna regulativa u funkciji razvoja vazdusnog saobracaja-diplomski rad
PREDUZETNIČKA MOTIVACIJA -diplomski rad
Prenos glasa preko Interneta VoIP - diplomski rad
Prikupljanje podataka metodom ispitivanja putem ankete - istraživanje tržišta - diplomski
PRIMARNA I SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA - DIPLOMSKI RAD
PRIMENA I PLANIRANJE MARKETINGA - primer preduzeca Capriolo
Primena savremene komunikacione i informacione tehnologije u hotelskom poslovanju
primena statistike odnosno verovatnoce u menadzmentu- diplomski rad
Primjena sporta u radu s djecom s posebnim potrebama - diplomski rad
Primopredajnik za bezicne mreze senzora - elektronika
privatizacija - diplomski
Privatizacija rudnika Bor kao studije pregovaranja-diplomski
PRIVATIZACIJA U SRBIJI NA PRIMERU RUDNIKA BOR- diplomski rad
Procedure osnivanja firme-diplomski
Proces prihvatanja novog proizvoda , od strane potrosaca- diplomski rad
Programiranje u Matlabu-diplomski
Proizvodnja - razvoj proizvoda
Projektovanje sistema za naplatu servisa putem EFTPOS
PROMOCIONI MIKS U FUNKCIJI SATISFAKCIJE POTROSACA U TURIZMU - DIPLOMSKI RAD
RAID 0 u poredjenju sa RAID 1 - Diplomski Rad
Ravna stopala prevencijai korekcija kod predškolske dece - diplomski rad
razvijenje novinske delatnosti preduzeca „Savremena admicistracija - diplomski rad
Razvoj i primena tehnika kontrole bezbednosti saobraćaja sa aspekta tehničke ispravnosti vozila - diplomski rad
razvoj racunara-diplomski-informatika
Razvoj softvera i inovacije-diplomski rad
Razvoj sudijskih pravila u karetea i njihov uticaj na trening i takmicenja-diplomski rad
RELACIJE NEKIH ANTROPOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA POSTIGNUTIM REZULTATOM - fizičko vaspitanje i sport
Retusiranje- diplomski
Rise and Fall of Dove Firming
Rizik, sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija
Samostalno preduzetnistvo i njegova uspesnost
Sap - prezentacija
sap- SAP-ov ERP sistem u preduzecu (Aplikativni softver za kancelarijsko poslovanje) -diplomski
Sarantis - diplomski rad
Satelitski internet - diplomski rad-hr
Satelitski internet - diplomski rad
Savremena tehnicka sredstva u kontroli putnika i prtljaga u radu granicne policije-diplomski rad
Savremeni Bankarski poslovi - diplomski rad
Savremeni bankarski poslovi Forfeting Faktoring i Lizing - diplomski rad
SAVREMENI PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - diplomski rad
Sigurnost i zastita podataka kod internet bankarstva
Sigurnost Web aplikacija zasnovanih na AJAX tehnologiji
SKRIPTA ZA POLAGANJE DRZAVNOG ISPITA
Socijalni rad i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom - diplomski rad
Specificna izdrzljivost kosarkasa - Diplomski rad
Specificna izdrzljivost kosarkasa2 - Diplomski rad
Specificni oblici finansiranja investicija-diplomski rad
Spoljna politika Rusije - diplomski rad
Sportsko-turisticki aspekt olimpijskih igara - Diplomski rad
SPRECAVANJA POSTURALNIH POREMECAJA KOD DECE - diplomski rad
STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA TURIZMA NA ZELEZNICI-diplomski rad
STAVLJANJ ROBE U SLOBODAN PROMET - dipomski rad
STRATEGIJA PREDUZEĆA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE-diplomski rad
Strategija Za Odrzavanje Distributivnih Mreza Koriscenjem Dekomponovanih Faktora Rizika
STRATEGIJSKI MENADZMENT PREDUZEĆA I KVALITET PROIZVODA - diplomski
STRATEGIJSKI MENADZMENT PREDUZEĆA I KVALITET PROIZVODA
Strategijski menadžment u proizvodnji-diplomski rad
Stratesko upravljanje tehnoloskim razvojem - diplomski rad
Struktura i poslovanje hotel novi sad u novom sadu - diplomski rad
Sudbina knjige u vremenu digitalizacije -diplomski
Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad
Takse - diplomski rad
Tehnologija zavarivanja
Tehnoloske osnove briketiranja goriva-diplomski rad
Tehnološke mreže u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski rad
TEMA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA -diplomski
Temeljne vrijednosti demokracije-diplomski rad
TEMELJNE VRIJEDNOSTI DEMOKRACIJE
TENDENCIJE U RAZVOJU STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA - srtategijski menadžment - diplomski rad
TRECENTO - komplet - diplomski rad
Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad - najbolji
Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad
Trening za razvoj agilnosti,brzine i ekspolzivne snage u fudbalu-diplomski rad
Trezor i njegove funkcije - diplomski rad
TRGOVINA LJUDIMA - socijalna politika - diplomski rad
Troskovi i utrosci - diplomski
troškovi i cena koštanja - Ekonomika preduzeća - diplomski
trziste kapitala-diplomski rad
Tržište kapitala - menadžment - diplomski rad
Tržište novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad
Turistička valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma Kikinde -diplomski
Turističke agencije - diplomski rad
turizam bavarske - diplomski
Turnaround menadzment i uloga banke u procesu saniranja krize preduzeca - krizni menadzment - diplomski rad
TV I RADIO OPIS
ugovori robnog prometa - ugovori u privredi - diplomski rad -ppt
ugovori robnog prometa - ugovori u privredi - diplomski rad
Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad
Uloga i zadaci fudbalera u sistemu 4-3-3-diplomski rad
Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad
Uloga i znacaj sponzorstva u sportu-diplomski rad
Uloga komunikacije unutar procesa odlučivanja -diplomski rad
Uloga medija u procesu marketing komuniciranja - diplomski rad
Uloga Sogo Shoshe - diplomski rad
Uloga speditera u spoljnotrgovinskom poslovanju-diplomski rad
Uloga školskog pedagoga u suzbijanju maloljetničke delikvencije - diplomski
unutrasnje poslovanje tour operatera - diplomski rad
Upotreba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih-diplomski
Upravljacki sistem baza podataka
Upravljanje bankarskim rizicima - bankarstvo - diplomski
UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz upravljanje materijalom DIPLOMSKI
Upravljanje ljudskim potencijalima na primjeru Presjenice- diplomski rad
Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica
Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad
Upravljanje porodicnim biznisom - diplomski rad
Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad
Upravljanje razvojem u oblasti osiguranja zivota-diplomski rad
Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad
Uslovi za razvoj E - poslovanja u Srbiji - diplomski rad
Ustavno pravo - DIPLOMSKI 490 stranica
Uticaj direktnih stranih investicija na finansijska trzista-diplomski rad
Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i srednjim preduzecima CG - diplomski rad
Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i srednjim preduzecima CG - magistarski rad
UTICAJ ODLUCIVANJA MENADZERA NA USPESNO POSLOVANJE U PREDUZE - magistarski rad
UTICAJ ODLUCIVANJA MENADZERA NA USPESNO POSLOVANJE U PREDUZE - magistarski rad
Uticaj reosiguranja na kapacitet osiguravajuceg drustva-diplomski rad
Uticaj saobraćaja na životnu sredinu- diplomski rad
ZAŠTITA PODATAKA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u preduzeću »coming-computer enginering«
Softverski paket za finansijsko knjigovodstvo
sigurnost interent aplikacija
Računarska grafika na filmu
Princip rada cetvorotaktnog motora - flesh
Primena Internet resursa u nastavi tehničkog obrazovanja
OBRAZOVNI RAČUNARSKI SOFTVER U MUZIČKOJ KULTURI
Obrada matematičkih nastavnih sadrzaja u 8. razredu
Obrada fotografija metodama računarske grafike
MULTIMEDIJALNE APLIKACIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUSTVA ZA III RAZRED OSNOVNE SKOLE
Modeliranje protiv-povratnog ventila u autocad okruženju
Modeliranje masinskih zaptivki u AutoCAD okruzenju - diplomski rad
KOMPJUTERSKI KRIMINAL I ZAŠTITA PODATAKA U RAČUNARSKIM MREŽAMA KOD ELEKTRONSKOG
EMAIL I DATABASE MARKETING - diplomski rad
Kompresija slike koriscenjem neuronskih mreza
OBRAZOVNI RAČUNARSKI SOFTVER U MUZIČKOJ KULTURI
KOMPJUTERSKI KRIMINAL I ZAŠTITA PODATAKA U RAČUNARSKIM MREŽAMA KOD ELEKTRONSKOG - diplomski rad
3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju
C# - IS Studentskog doma
ADSL
WLAN bezicne racunarske mreze
RAČUNARSKI MODELI I SIMULACIJA
Upiti u XML jeziku
Internet prezentacija
Informacioni Sistem TV i Radio Stanice
Integracija MapInfo-a sa DBMS na primeru modula agrotehnike za DP »Polet« - Aleksandrovo
Carinski preferencijali,carinski kontigenti i carinski dug kao deo carinskog sistema i politike Republike Srbije
Burze i utjecaj financijske krize na burze
IP rutiranje
IP rutiranje –ppt
Realizacije strategije projektnim pristupom - strategijski menadzment
Slojeviti referentni modeli ,tcp, racunarske mreze
Psihološke karakteristike poslovne komunikacije menadžeraUpravljanje razvojem softvera u .net okruzenju- magistarski
Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SiCG
Uloga menadžmenta u strateškom pozicioniranju i planiranju razvoja savremenog preduzeća - magistarski rad
Uloga školskog pedagoga u suzbijanju maloletničke delikvencije
Upravljanje proizvodnjom- diplomski
Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju
Uticaj odlucivanja menadžera na uspešno poslovanje u preduzecu - magistarski
Obuka i razvoj karijere zaposlenih
Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države
pojam menadzmenta
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad –ppt
Strategijski menadžment u proizvodnji
Upravljanje razvojem softvera u .net okruzenju- magistarski rad
Uloga menadžera ljudskih resursa u sprečavanju diskriminacije i nasilja nad zaposlenima - master rad
Analiza finansijskih izvestaja simpo - diplomski
Bežicne mreže ieee 802.11n - diplomski rad
Bitka na kosovu
Budžetska politika evropske unije u uslovima svjetske finansijske krize - diplomski rad
Ekonomska psihologija drustvenih kriza sa osvrtom na bih c
Ekonomska psihologija drustvenih kriza sa osvrtom na bih
Ekonomski odnosi nr kine i balkanskog regiona sa tezistem na srbiji i bosni i hercegovini sa osvrtom na ulogu ekonomske diplomatije
Ekonomski odnosi nr kine i balkanskog regiona sa tezistem na srbiji i bosni i hercegovini sa osvrtom na ulogu ekomomske
Finansijska analiza u funkciji revizije - diplomski
Imaginacija
Instrumenti obezbjedjenja u platnom prometu
Inteligentni senzori - primena u automatici - diplomski rad
Istorijat prava svojine - diplomski
Komunikacioni procesi u streljastvu
Koncept marketing istraživanja podržan internet tehnologijom - diplomski
Motivacija zaposlenih u poduzecima bih
Parcijalne diferencijalne jednačine (pdj) - diplomski
Privatizacija u poljoprivredi u srbiji - magistarski rad
Računari i multimedije u nastavi tehnike - diplomski
Rusljivi pravni poslovi - diplomski rad
Sloboda kretanja radnika u europskoj uniji - diplomski
Sloboda kretanja radnika u europskoj uniji
Status ieee 802.11n standarda za bežične mreže te mogućnost primjene u praksi
Strategija i politika ekonomskog razvoja bih- diplomski rad
Taktika i tehnika u streljastvu - diplomski
Zdravstveno osiguranje utemeljeno na doprinosima i premijama - magistarski rad
Znacaj neverbalnog komuniciranja u poslovnim pregovorima
Žene i školstvo u hrvatskoj
Planiranje, kontrola i revizija javnih prihoda - magistarski
Ecology of the soul - master of business administration
Primena strategijskog menadzmenta u formulisanju poslovne strategije preduzeca
Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu - bankarski menadzment
Razvoj kablovsko distributivnog sistema u sremu
Analogni i digitalni signali-diplomski rad
Video nadzor preko računarske mreže
Aktivnost menadzera-preduzetnika u uslovima tranzicije
Sigurnost bežičnih lokalnih računarskih mreža (wlan)
Izrada web stranica pomoću html-a -multimedijalni sistemi i servisi
Bežične mreže ieee 802.11n - diplomski rad
Bežicne mreže ieee 802.11n - diplomski rad
Biznis plan za realizaciju projekta za flaširanje vode sa izvora ropušica u opštini kolašin
Budžetska politika evropske unije u uslovima svjetske finansijske krize - diplomski rad
Diplomski centralna banka i monetarna politika na finansijskim tržištima
Ecology of the soul_ final
Ekonomski odnosi nr kine i balkanskog regiona sa tezistem na srbiji i bosni i hercegovini sa osvrtom na ulogu ekonomske diplomatije
Ekonomski odnosi nr kine i balkanskog regiona sa tezistem na srbiji i bosni i hercegovini sa osvrtom na ulogu ekomomske
Evolucija marketinga i konsolidacija stanja na trzistu - diplomski
Finansijska analiza u funkciji revizije - diplomski
Furijeove transformacije
Inteligentni senzori - primena u automatici - diplomski rad
Istorijat prava svojine - diplomski
Komunikacioni procesi u streljastvu
Kreditno monetarna politika centralne banke - diplomski
Lojalitet programi, lojalnost kupaca - master rad
Moguca transformacija mmf u vreme resavanje svetske finansijske krize
Parcijalne diferencijalne jednačine (pdj) - diplomski
Planiranje, kontrola i revizija javnih prihoda - magistarski rad
Porez na dobit preduzeca simpo - diplomski
Povezanost autoritarnosti i preferencije tehnika motivisanja zaposlenih - zavrsni rad
Privatizacija u poljoprivredi u srbiji - magistarski rad
Rusljivi pravni poslovi - diplomski rad
Savremeni email i database marketing - master rad
Sloboda kretanja radnika u europskoj uniji - diplomski
Sloboda kretanja radnika u europskoj uniji
Status ieee 802.11n standarda za bežične mreže te mogućnost primjene u praksi
Strategija instrumenata turisticke politike na zasticenom prirodnom dobru ovcarsko - kablarske klisure
Strategija instrumenata turisticke politike na zasticenom prirodnom dobru ovcarsko - kablarske klisure - obrazlozenje
Taktika i tehnika u streljastvu - diplomski
Uloga i znacaj sdi u procesu globalizacije - magistarski rad
Uloga i značaj narodne banke srbije -diplomski
Žene i školstvo u hrvatskoj
Улога менаџера људских ресурса у спречавању дискриминације и насиља над запосленима - мастер рад
Zdravstveno osiguranje utemeljeno na doprinosima i premijama - magistarski rad
Strategija i politika ekonomskog razvoja bih- diplomski rad
Sistemi mikroplacanja - diplomski
Analiza bilansa u excelu
Aqua monta master of business administration degree
Ciljevi u sportu - diplomski rad
Dizajn i realizacija web sajta fudbalskog kluba - Partizan
Furijeove transformacije
Kanali prodaje u osiguranju
Karakteristike savremenih raid sistema i uporedni prikaz raid 1 i raid 5 nivoa
Luko pateljak na lutkarskoj sceni
Luko pateljak na lutkarskoj sceni - rad
Luko paljetak na lutkarskoj sceni - rad
Metode sprečavanja pranja novca u bankarskom sektoru
Mmf - kreditna kriza
Nabava na primeru preduzeca gavranović
Objekti za uzgoj kunića
Ocena poslovanja preduzeca na osnovu racio analize
Osnovi metodike fudbala za mladji uzrast - diplomski rad
Ovim istraživačkim projektom obuhvaćeno je 110 studenata master studija koji imaju obavezan predmet iz oblasti privrednopravnih nauka i koji su dužni da u oknesto moje
Povijesno i kulturno znacenje osjecke tvrdje - diplomski rad
Primene naprednih tehnika programskog paketa corel draw
Problemi upravljanja ljudskim potencijalima u javnom servisu u uslovima tranzicije - diplomski rad
Programi lojalnosti u turistickim preduzecima - diplomski rad
Satisfakcija i lojalnost potrosaca u turizmu
Stambeni krediti - diplomski
Stratesko planiranje u bankama
Strateško planiranje u uslužnim preduzećima - pošta srbije
Tržišni aspekt strateškog pozicioniranja hotela šumadija
Tržisni aspekt strateškog pozicioniranja hotela šumadije
Uloga matrketinških komunikacija u internom marketingu - diplomski rad
Uticaj globalizacije na kulturu - diplomski rad
Uticaj interneta na ponasanje u korporaciji
Uticaj sporta na razvoj ličnosti - prvi deo
Vrste revizije - diplomski rad
Wnba - istorija i razvoj
Zabrana torture nad pritvorenicima i osudjenim licima i jurisprudencija evropskog suda za ljudska prava
Zavarivanje - diplomski.
Zavarivanje.
Uloga faktoringa u unapređenju likvidnosti poslovanja preduzeća
Programi lojalnosti u turistickim preduzecima - diplomski rad
Primena naprednih tehnika programskog paketa corel draw
Analiza kreditnih rizika banaka na primjeru raiffeisen bank dd bih -diplomski rad
Sustavi za otkrivanje napada (racunarstvo)
Trziste kapitala
Tehnologija održavanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidrauličkih pumpi i pomoćnih pokretača kod kamiona
Razvoj tehničke dijagnostike hidrauličnih pumpi i motora - magistarski
Bilbord kao promotivni medij
Kamatna stopa na finansijskom tržištu
Kreditiranje privrede
Marketing strategija razvoja banke Centralne Banke
UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA PRIVREDNI RAZVOJ SRBIJE - ekonomija - magistarski
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji
Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp)
UVOD U TEORIJU SISTEMA
Uzroci i posledice ucesca motociklista u saobracaju
Vaznost i uticaj klasterizacije u Hrvatskoj - HR
Vaznost i uticaj klasterizacije u Hrvatskoj
Vrednosne orijentacije srednje klase u periodu postsocijlaističke transformacije u srbij
WATER JET CUTTING
Web servisi
Zbrinjavanje elektronickog otpada
Zloupotreba (falsifikovanje) platnih kartica
Savremene obrazovne tehnologije u nastavi tehničkog obrazovanja
Uticaj metoda tehničke dijagnostike na pouzdanost rada potrojenja u industriji prerade nafte
Organizaciona kultura
Rizici i prava u penzijskom i invalidskom osiguranju - radno i socijalno pravo
Zonska odbrana vodecih engleskih fudbalskih klubova - diplomski rad


Antička filozofska shvatanja o vaspitnoj ulozi porodice
Antirditelji ili pogreške roditelja u vaspitanju deteta
Da li su roditelji ti koji, svesno ili nesvesno, zlostavljaju svoju decu
Deprivirajući faktori i njihov uticaj na razvoj i vaspitanje deteta (zdravlje, siromaštvo, sredina, kultura, ...)
Dete sa poremećajima razvoja u savremenoj porodici
Dezintegrisana porodica i problemi ostvarivanja njene vaspitne funkcije
Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji
Humanističko-renesansna shvatanja o vaspitanju deteta
Ideje značajnih pedagoga o vaspitanju predškolskog deteta (na primer.: Komenski, Ruso, Lok, Frebel, Pestaloci, M. Montesori, E. Kej i dr.); '),
Istorija (otkriće) detinjstva
Istorija roditeljstva
Kazna i kažnjavanje kao sredstvo vaspitanja u savremenoj porodici
Komunikacija u vaspitanju
Metodološki problemi projektovanja naučnog istraživanja pedagoških pojava
Moralno vaspitanje nekad i sada
Nadareno dete u savremenoj porodici
Nasleđe sredina i vaspitanje kao faktori razvoja ličnosti
Novovekovna shvatanja o vaspitanju dece i mladih
Novovekovna shvatanja o vaspitnoj funkciji porodice
Opšte metode primenjive u vaspitanju predškolskog deteta
Pedagoška dijagnostika – značaj i postupci njene primene u praksi
Pedagoška shvatanja antičkih filozofa '),
Pojam o dobrom detetu
Pojava i razvoj ideje o domskom i drugim vidovima vanporodičnog vaspitanja dece i mladih
Pojava i razvoj ideje o institucionalnom vaspitanju predškolskog deteta
Položaj deteta u patrijarhalnoj porodici
Položaj deteta u savremenoj porodici
Položaj deteta u srpskoj kulturi
Poremećeni odnosi u porodici i njihov uticaj na ostvarivanje njene vaspitne funkcije
Porodica i slobodno vreme deteta
Porodica kao agens (vršilac) socijalizacije deteta
Poželjne karakteristike ličnosti uspešnog vaspitača
Problemi kontinuiteta između predškolskog i školskog vaspitanja deteta
Problemi ostvarivanja vaspitne funkcije savremene porodice
Problemi postepenog prelaska deteta iz vrtića u školu
Promene u subjekatsko-objekatskoj poziciji deteta u procesu vaspitanja
Promene u vaspitnoj ulozi poprodice
Prvi dani deteta u školi
Različite koncepcije o vaspitanju dece predškolske dobi
Razlike u vaspitanju muške i ženske dece
Razvoj ideje o značaju estetskog vaspitanja
Razvoj ideje o značaju intelektualnog vaspitanja
Razvoj ideje o značaju radnog vaspitanja
Roditeljstvo kroz istoriju
Saradnja vrtića i osnovne škole
Saradnja vrtića i poprodice
Savremena shvatanja o vaspitanju dece u porodici
Savremene ideje i shvatanja o vaspitanju predškolske dece
Savremeni oblici nasilja nad decom
Selekcija, obrazovanje i stručno usavršavanje učitelja (vaspitača)
Shvatanja o vaspitanju u doba rimske države
Srednjevekovna shvatanaja o vaspitnoj ulozi porodice
Srednjovekovna pedagoška shvatanja
Tradicija i vaspitanje
Uloga porodice i predškolske ustanove u pripremi deteta za polazak u školu
Uloga porodice u pripremi deteta za polazak u školu
Uloga religije u moralnom vaspitanju deteta
Uloga religije u vaspitanju mladih
Uloga vrtića u pedagoškoj edukaciji roditelja
Uloga vrtića u pripremi deteta za polazak u školu
Uticaj nivoa i vrste obrazovanja roditelja na razvoj i vaspitanje i deteta
Uticaj porodične sredine na razvoj i formiranje ličnosti deteta
Uticaj porodičnih prilika na razvoj i vaspitanje deteta
Uticaj predškoslkog institucionalnog vaspitanja na školski uspeh deteta
Uticaj roditeljskih stavova na razvoj ličnosti deteta
Uticaj strukture porodice na razvoj i vspitanje deteta
Vaspitanje Srba u srednjevekovnom razdoblju
Vaspitna sredstva savremene porodice

 

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy